Trwają rozmowy związków zawodowych z zarządem Meritum Banku w sprawach pracowniczych w związku z planowanymi zwolnieniami grupowymi wynikającymi z fuzji z Alior Bankiem. Na razie nie ma decyzji w sprawie wejścia w spór zbiorowy. Możliwe jest porozumienie. - Meritum Bank prowadzi obecnie negocjacje ze związkami zawodowymi. Do czasu ich zakończenia Bank nie udziela dodatkowych informacji - poinformowała Małgorzata Dłubak, rzecznik prasowy Meritum Banku.

Także Solidarność wstrzymuje się od komentarza .
- Na ten moment nie potrafię przewidzieć ich finału. Z uwagi na dobro negocjacji nie możemy informować o szczegółach rozmów. Poinformujemy dopiero o ich wyniku - zaznaczyła Ewelina Mikulska, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Meritum Banku.

Związek 30 marca skierował do zarządu Meritum Banku żądania zabezpieczające interesy pracowników Meritum w związku z planowanymi przez bank zwolnieniami grupowymi, których niespełnienie skutkować będzie wszczęciem sporu zbiorowego.

Jak się nieoficjalnie dowidzieliśmy, w rozmowach nastąpił zwrot zbliżający strony do osiągnięcia porozumienia. We wtorek odbędzie się kolejne spotkanie zarządu i związków.
Przypomnijmy, że w ramach przygotowań do połączenia Alior Banku z Meritum Bankiem planowana jest racjonalizacja zatrudnienia. Rozważane jest ograniczenie  etatów  do końca 2015 roku łącznie do 1000 osób.