Trzynasty raz odbył się finał konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy", organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. W całym kraju tytułem wyróżniono 65 urzędów wskazanych przez przedsiębiorców.

W tegorocznej edycji tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy - 2015 przyznano czterem pomorskim placówkom: Urzędowi Skarbowemu w Człuchowie, gdzie naczelnikiem jest Irena Kaczyńska, Urzędowi Skarbowemu w Chojnicach, gdzie obowiązki naczelnika pełni Maria Lipińska, Urzędowi Skarbowemu w Wejherowie z panią naczelnik Katarzyną Ciechocińską oraz Pomorskiemu Urzędowi Skarbowemu w Gdańsku, którym kieruje Adam Borawski. Partnerem pomorskiej edycji konkursu została Pomorska Rada Przedsiębiorczości.

Oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie podlegały jakość obsługi podatnika, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do kanclerzy lóż regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs w regionach. W sumie wpłynęło 23 tysiące ankiet. Przedsiębiorcy wskazywali w nich na profesjonalizm oraz pozytywne nastawienie urzędników do podatnika, ale też kierowali uwagi poprawiające funkcjonowanie urzędów.