Gdański oddział Sii, dotychczas koncentrujący się na firmach IT, wchodzi w branżę mechaniczną. W najbliższym czasie planuje zatrudnić ponad 50 inżynierów: automatyków, robotyków oraz mechaników. Sii dąży do specjalizacji w projektowaniu przemysłowym, a także rozwija i integruje systemy mechaniczne. Inżynierowie są odpowiedzialni za wdrażanie rozwiązań w fabrykach i zakładach przemysłowych rozsianych po całym świecie.

Gdański oddział Sii jest jednym z prekursorów outsour- cingu inżynierii przemysłowej w kraju. Specjaliści zapewniają wsparcie inżynierskie klientom firmy, w tym międzynarodowym koncernom.

- Na bieżąco monitorujemy potrzeby biznesu i elastycznie dopasowujemy się do oczekiwań naszych partnerów, którzy coraz częściej zgłaszają się do nas z zapytaniem o wsparcie przy projektach inżynierii mechanicznej - mówi Michael Desmurs, dyrektor Sii w Gdańsku.

Sii w stolicy Trójmiasta sukcesywnie rozszerzała zakres  usług o branże takie jak robotyka czy automatyka, a ostatnio  także inżynieria mechaniczna i pneumatyka.

Outsourcing inżynierii mechanicznej jest zjawiskiem dosyć nowym w Polsce, ale  staje się coraz bardziej popularny. W Europie Zachodniej taka działalność już prężnie zdobywa popularność. Firma Sii podjęła decyzję o pójściu w tym kierunku, stając się jedną z nielicznych organizacji w Polsce o takim profilu.

- Posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu projektów dla międzynarodowych klientów. Wykorzystujemy naszą wiedzę, którą zdobyliśmy na rynku informatycznym i stosujemy ją przy realizacji nowych usług w zakresie inżynierii mechanicznej. Usługobiorcy mogą korzystać z bogatego dorobku Sii nie tylko wynikającego z doświadczenia w outsourcingu, ale także w zakresie utrzymania procesów IT. Firma posiada prestiżowy certyfikat Common Criteria, który potwierdza fakt, że Sii przestrzega najbardziej rygorystyczne procedury bezpieczeństwa informacji, które obowiązują przy realizacji usług dedykowanych koncernom przemysłowym - dodaje Desmurs.

W ramach rozwoju inżynierii mechanicznej Sii rozpoczyna współpracę z trójmiejskimi uczelniami, między innymi Politechniką Gdańską, oferując studentom z uczelni technicznych   praktyki u  partnerów biznesowych.

- Fabryki produkcyjne muszą coraz bardziej koncentrować się na ich głównych celach biznesowych, procesach i zasobach ludzkich, przez co zaczynają poszukiwać wsparcia z zewnątrz - głównie ze względu na oszczędzenie czasu i pieniędzy przy jednoczesnym zachowaniu  wysokiej jakości. Praca inżyniera mechanika w firmie outsourcingowej jest atrakcyjna ze względu na różnorodność projektów, jakie mogą oni realizować w wielu różnych branżach.  Nasi specjaliści aktualnie realizują projekty dla klientów na całym świecie - zaczynając od Stanów Zjednoczonych, przez Brazylię, Indie, aż po Chiny - wyjaśnia Adam Torebko.