W specjalnych strefach ekonomicznych inwestowane są dziesiątki miliardów złotych. Dwie działające na terenie Pomorskiego SSE mają w tych inwestycjach pokaźny udział. Według prognoz specjalnych stref ekonomicznych, w Polsce pod koniec 2014 roku wartość łącznych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez inwestorów na terenie stref może sięgnąć nawet 100 mld zł, a zatrudnienie w tych firmach może się zwiększyć o 7,7 proc. i wynieść 287 tys. pracowników.

Jak wynika z badania KPMG, w którym udział wzięło 234 inwestorów, firmy pozytywnie oceniają SSE w Polsce i są zadowolone z warunków prowadzenia działalności na ich terenie.
Nakłady inwestycyjne poniesione przez inwestorów na terenie stref  wyniosą w tym roku ponad 7,8 mld zł. Biorąc pod uwagę wartości bezwzględne, byłby to najlepszy wynik od pięciu lat.  Żadna z czternastu stref nie spodziewa się spadku zatrudnienia.

Te przewidywania to efekt m.in.

rekordowej liczby nowych zezwoleń na działalność w strefach. Już w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wydano ich 438, podczas gdy w całym ubiegłym roku władze SSE wydały 253 nowe zezwolenia, co wówczas stanowiło najlepszy wynik od 10 lat.


- Wyniki badania pokazują, że strefy pozostają atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji. Działalność na obszarze SSE oznacza nie tylko możliwość korzystania z pomocy publicznej - w zależności od lokalizacji poszczególne strefy oferują firmom różne dodatkowe korzyści, np. rozwiniętą sieć transportową czy też bliskość ważnych rynków zbytu -   mówi Kiejstut Żagun, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. ulg i dotacji w KPMG w Polsce. - Na terenie wielu stref powstały klastry. Te skupiska firm działających w pokrewnych sektorach są naturalnym miejscem inwestycji dla kolejnych producentów i poddostawców z danej branży.  Strefy stają się także coraz atrakcyjniejsze dla innowacyjnych firm, zwłaszcza małych i średnich. Już dziś większość stref posiada własne inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne lub prowadzi z nimi ścisłą współpracę.

Raport KPMG mówi, że wynik ten wiąże się częściowo z nowymi zasadami obniżającymi maksymalną wielkość pomocy publicznej, obowiązującymi od 1 lipca 2014 r. Uzyskanie zezwolenia przed tym terminem oznaczało możliwość skorzystania z pomocy publicznej według starych zasad, co mogło skłonić część inwestorów do przyspieszenia inwestycji. Należy pamiętać, że od lipca władze SSE nie mogą wydawać nowych zezwoleń. Przyczyną tego jest brak nowelizacji rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w strefach, która stała się konieczna po wejściu w życie nowych przepisów unijnych. Jednak niezależnie od tego, czy prognozy zarządów stref dotyczące liczby nowych zezwoleń w pełni się sprawdzą, wynik osiągnięty w 2014 roku już teraz jest imponujący.
- Przy tak dużej liczbie zezwoleń dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia w najbliższych latach jest bardzo prawdopodobny - mówi Paweł Barański, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Pomorska SSE

W 2014 roku udało się Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zrealizować wszystkie zaplanowane działania i przedsięwzięcia. Pierwsza połowa roku była rekordowa pod względem napływu inwestorów i wydanych zezwoleń. Strefa wydała 35 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Pomorskiej SSE, w których przedsiębiorcy zadeklarowali zainwestowanie ok. 2,5 mln złotych oraz utworzenie 1035 nowych miejsc pracy.
- Powstaną one w takich branżach, jak nowoczesne technologie, elektronika, przemysł maszynowy, budownictwo, przemysł papierniczy oraz produkcja leków i środków opatrunkowych - informuje Iwona Paliszewska z Biura Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi PSSE. - Obecnie - w oczekiwaniu na wejście w życie nowego rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych - PSSE prowadzi rozmowy w sprawie kilkunastu potencjalnych nowych projektów, które mogą zostać zrealizowane w strefie. Będą to zarówno projekty innowacyjne, jak i przedsięwzięcia bardziej tradycyjne, które przynieść mogą istotne wsparcie dla lokalnego rynku pracy. Liczymy też na reinwestycje w woj. pomorskim i woj. kujawsko-pomorskim związane z procedowanymi obecnie wnioskami o rozszerzenie granic strefy.
Jedną z nowych inwestycji jest ta zrealizowana przez firmę HG Solutions sp. z o.o., której większościowym udziałowcem jest norweski koncern Hareid Group.  W listopadzie w podstrefie Gdynia, na terenie Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby spółki. W zakładzie HG Solutions przy produkcji rozdzielnic elektrycznych i osprzętu elektrycznego dla przemysłu morskiego i offshore zatrudnionych jest obecnie 35 pracowników.  Wartość projektu inwestycyjnego zamyka się kwotą 5 mln zł.
Kolejnym przykładem jest Polpharma, która zakończyła II etap budowy centrum badań i rozwoju Polpharma Biologics w należącym do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. W najnowocześniejszym laboratorium biotechnologicznym w Polsce firma prowadzi prace nad lekami biopodobnymi, które umożliwią szerszy dostęp do skutecznej terapii pacjentom cierpiącym na ciężkie schorzenia.
- Leki biologiczne to niewątpliwie przyszłość medycyny i dziedzina, która będzie bardzo dynamicznie się rozwijać. Zdecydowaliśmy, że prace nad lekami biologicznymi rozpoczniemy od leków biopodobnych. Pracujemy już nad  trzema produktami tego typu. W ten sposób - dzięki niższej cenie - będziemy mogli zaoferować dostęp do nowoczesnej terapii większej liczbie pacjentów - wyjaśniał Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy.
Łącznie od początku istnienia strefy inwestorzy ulokowali w niej 8,5 mld  zł, z tego pół miliarda napłynie w tym roku.  Firmy stworzyły 25,4 tys. miejsc pracy. Liczba firm, które  prowadzą działalność w strefie na podstawie zezwolenia, wynosi 110.

Słupska SSE

Prognozowana liczba zezwoleń, które zostaną wydane w 2014 roku w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wynosi 28. Dzięki nim powstanie około 500 nowych miejsc pracy. Pierwsze półrocze 2014 r. w tej  strefie zamknięto  wynikiem 20 nowych zezwoleń. Firmy zainwestują 765 mln zł.


-  Zmieniające się zasady pomocy publicznej zmobilizowały i zdopingowały inwestorów do przeanalizowania swoich planów  na najbliższe lata. Zaowocowało to pozytywnymi decyzjami o przystąpieniu do realizacji kolejnych inwestycji. Potwierdza się tym samym przekonanie, że warto inwestować  w specjalnych strefach ekonomicznych - mówi Mirosław Kamiński, prezes PARR S.A., szef Słupskiej SSE.
Nowe projekty inwestycyjne będą realizowane w podstrefach na terenie woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. Trendem są reinwestycje, czyli rozwój obecnej działalności i wzrost zatrudnienia w firmach strefowych.

Z regionu słupskiego nowe zezwolenia otrzymały firmy Euroledlighting - producent energooszczędnych systemów oświetleniowych LED, działający w branży metalowej Kamir, producent części samochodowych Lauber oraz TG-Dnalop - polski oddział kanadyjskiej firmy z grupy Thomson-Gordon, produkującej przyjazne środowisku łożyska i uszczelki dla przemysłu okrętowego.
Z kolei M&S Pomorska Fabryka Okien sp. z o.o. ze Słupska planuje do końca roku 2015 wybudowanie w strefie nowego zakładu produkującego okna PVC.
- Produkcja przeznaczona będzie w połowie na rynek polski, gdzie nasze okna w 80 proc. trafiają do nowo budowanych domów jednorodzinnych, oraz na rynki eksportowe, głównie do państw Unii Europejskiej. Nasza druga spółka z Grupy MS więcej niż OKNA, M&S Okna i Drzwi, zajmująca się produkcją stolarki drewnianej, pod potrzeby stale wzrastającej produkcji zakupiła kolejny obiekt w SSSE . W związku z tym przewiduje się dalszy stopniowy wzrost zatrudnienia. Ta firma działa w SSSE już od 2001 r. i obecnie zatrudnia blisko 200 osób. Ponad 90 proc. jej sprzedaży przypada na kraje Europy Zachodniej. Swoje wyroby eksportuje również do USA - powiedział Szymon Sarna, prezes firmy M&S Pomorska Fabryka Okien i główny właściciel Grupy MS więcej niż OKNA.

 

Specjalne strefy ekonomiczne na Pomorzu
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje obecnie 24 podstrefy w Polsce północnej. Zarządza Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, będącym inkubatorem nowych firm z branży biotechnologicznej i przemysłu high-tech, oraz Bałtyckim Portem Nowych Technologii w Gdyni, ośrodkiem nowoczesnych technologii wspierającym przedsiębiorczość na terenach po dawnej Stoczni Gdynia SA.  Wszystkie tereny znajdują się w dogodnym geograficznie położeniu. Na dzień 31.12.2013 r. zagospodarowane były 1032 ha gruntów strefy, co stanowiło 74,8 proc. jej łącznej powierzchni.
Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna składa się z 15 podstref na terenie dwóch województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. W ostatnich latach jednym z ważnych celów strefy stało się wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii. Powstał Słupski Inkubator Technologiczny, wspierający rozwój innowacyjnych firm i dający możliwości nawiązywania kontaktów pomiędzy środowiskami biznesowymi a naukowymi. Na dzień 31.12.2013 r. zagospodarowanych było 257,6 ha gruntów strefy, co stanowiło 31,3 proc. jej łącznej powierzchni.