Gryf Gospodarczy to prestiżowa nagroda w biznesowym środowisku Pomorza. Konkurs organizuje Pomorska Rada Przedsiębiorczości, której przewodniczy marszałek województwa pomorskiego.To już XVI edycja konkursu. Jego celem głównym jest promowanie aktywności gospodarczej poprzez m.in. prezentację firm, które w sposób szczególny wpływają na rozwój gospodarczy województwa, upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie, inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw oraz promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku gospodarczego województwa.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie przedsiębiorstwa z siedzibą na Pomorzu  mogą złożyć  do 15 kwietnia bezpośrednio lub pośrednio poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorstwo - zatrudniające mniej niż 10 pracowników; małe przedsiębiorstwo - zatrudniające od 10 do 49 pracowników; średnie przedsiębiorstwo - zatrudniające od 50 do 249 pracowników; duże przedsiębiorstwo - zatrudniające powyżej 250 pracowników.
Przewidziane są także dwie nagrody specjalne dla firm w kategoriach "Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2015" oraz "Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2015".

Jak co roku pomorskie media przyznają nagrodę Gryfa Medialnego. O tym, kto go otrzyma, decydować będą m.in. czytelnicy "Dziennika Bałtyckiego".

Więcej informacji o zasadach oraz formularz zgłoszeniowy  konkursu o Nagrodę Pomorską "Gryf Gospodarczy 2015", wraz z regulaminem, dostępne są na stronie www.gryfgospodarczy.pl.