Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na objęcie i nabycie przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA 50 procent udziałów w GSG Towers, spółki należącej do Grupy Stoczni Gdańsk.

W styczniu zawarta została ramowa umowa inwestycyjna między ARP a spółkami Gdańsk Shipyard Group, GSG Towers oraz Stocznią Gdańsk. Na jej mocy agencja stanie się właścicielem połowy akcji w spółce zajmującej się produkcją wież wiatrowych i konstrukcji stalowych (co ma być główną działalnością stoczniowej grupy) oraz będzie wspólnie zarządzać GSG Towers. Umowa przewiduje także, że ARP przeprowadzi restrukturyzację finansową pozostałych spółek stoczniowych.

"Umowa jest rezultatem wielomiesięcznych negocjacji biznesowych.

W ich trakcie wypracowano satysfakcjonujące Strony rozwiązania, które pozwolą na wdrożenie planów restrukturyzacji i rozwój przedsiębiorstwa. Realizacja umowy odbywać się będzie w kilku etapach" - informowała ARP w komunikacie.
Połowa udziałów w GSG Towers zostanie objęta przez ARP w wyniku konwersji wierzytelności wobec Stoczni Gdańsk i GSG.

Grupa Stoczni Gdańsk w swojej strategii stawia na segment energetyki odnawialnej, czyli budowę wież dla siłowni wiatrowych, oraz budowę wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. W tym celu realizuje budowę nowego zakładu produkcyjnego. Obecnie poszukuje dostawców linii do spawania i montażu wież oraz dostawców urządzeń transportowych do nich. Produkcja ma być skupiona wokół hali K1 i przylegającego nabrzeża. Inne tereny stoczni zostaną włączone do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub sprzedane.

Zacieśnia się także współpracę ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding SA. GSG koncentrować się będzie na pracach prefabrykacyjnych, a Remontowa Holding SA na finalnym montażu konstrukcji i statków.