Firmy pożyczkowe, w przeciwieństwie do banków czy SKOKów, nie są objęte nadzorem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i mogą działać bez licencji. Na co uważać?

Roczna wartość pożyczek udzielanych na rynku pozabankowych kredytów konsumenckich może sięgać nawet 5 miliardów złotych - wyliczył Związek Firm Pożyczkowych.

Chcesz wziąć szybką pożyczkę? Oto na co musisz zwrócić uwagę:

- Reklama wprowadzająca w błąd

Reklama powinna zawierać rzetelne informacje o stopie oprocentowania, całkowitym koszcie i całkowitej kwocie zobowiązania oraz rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. Reklama nie może wprowadzać w błąd, a warunki kredytu nie powinny okazać się mniej korzystne niż zostało to w niej przedstawione.

Sprawdź, czy treść umowy jest zgodna z reklamą.

- Braki w umowie i niedostarczanie formularza informacyjnego

W umowie powinny znaleźć się informacje o całkowitej kwocie do zapłaty, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania ustalonej w dniu zawarcia umowy wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia i odsetkach w stosunku dziennym w przypadku odstąpienia, a także o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz warunkach jej zmiany. Przed zawarciem umowy konsument powinien otrzymać też formularz informacyjny.

- Wygórowane opłaty

Z danych UOKiK wynika, że pobierane od konsumentów prowizje i opłaty mogą podwyższyć rzeczywiste koszty pożyczki nawet kilkudziesięciokrotnie.

Uwagę zwróć na wysokość wszelkich opłat dodatkowych, np. opłaty przygotowawczej, kosztów windykacji, możliwość ich odzyskania gdy do zawarcia umowy nie doszło.

- Kłopoty z odstąpieniem od umowy

Zgodnie z prawem po zawarciu umowy o pożyczkę można od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.  Konsument ponosi wtedy jedynie koszt odsetek za okres, w którym dysponował kredytem. By ułatwić odstąpienie od umowy, pożyczkodawca ma obowiązek wręczyć klientowi formularz z odpowiednim oświadczeniem.

Jak podaje UOKiK, przedsiębiorca nie może uzależniać możliwości odstąpienia od umowy od uprzedniej spłaty zobowiązania lub wcześniejszego uzgodnienia. Twoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki złożone w ciągu 14 dni od jej zawarcia jest zawsze skuteczne. 

- Pamiętaj, zanim podpiszesz, dokładnie przeczytaj umowę. Zwróć uwagę:


  •  jaka jest całkowita kwota do zapłaty - każdy pożyczkodawca zobowiązany jest do poinformowania o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki (RRSO) oraz o całkowitej kwocie do zapłaty,

  • czy przedsiębiorca wymaga wniesienia wysokiego zabezpieczenia pożyczki lub zastrzega sobie prawo do jego wyznaczenia w przyszłości,

  • czy pojawiają się dodatkowe opłaty, choćby za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji, prowizje, opłaty za wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w domu, ubezpieczenia - jeśli tak, to policz je i oceń, czy suma tych opłat nie podnosi nadmiernie kosztu pożyczki.

Uwaga, nie podpisuj umowy, jeśli czegoś nie rozumiesz. Bezpłatne porady prawne dostępne są pod numerem 800 889 866 oraz mailowo – porady@dlakonsumentow.pl.