- Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? - taka praktyka jest niezgodna z prawem przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szatnia odpowiada za nasze rzeczy. A nieudaną imprezę sylwestrową można reklamować.

Bilet na zabawę oznacza zawarcie umowy. - Na jej podstawie przedsiębiorca zobowiązuje się zorganizować imprezę, a konsument zapłacić za bilet - wyjaśnia Małgorzata Cieloch, rzecznika UOKiK. - Ustalenie najważniejszych punktów organizowanego wieczoru (ilość ciepłych dań, napojów, rodzaj muzyki) nawet drogą mailową ułatwi dochodzenie roszczeń w przypadku konfliktu z przedsiębiorcą.
Zamiast obiecanego zespołu - muzyka z płyt? Reklamuj. Jeżeli organizator nie zapewnił wszystkich zobowiązań, powinniśmy złożyć reklamację, domagając się obniżenia ceny za bilet.

Rezygnacja jest kosztowna. Nagła zmiana planów może oznaczać stratę wpłaconych pieniędzy. W każdym przypadku kwota naliczana konsumentowi powinna być adekwatna do poniesionych przez organizatora wydatków. Warto pamiętać, że jeśli do zmiany istotnych warunków umowy - miejsca, ceny, programu itp. - doszło z winy organizatora, to powinniśmy mieć możliwość rezygnacji bez ponoszenia kosztów.

Sylwester na stoku? Za niewykorzystany karnet z powodu choćy pogorszenia pogody, awarii wyciągu, należy się zwrot pieniędzy proporcjonalnie do niewykorzystanych zjazdów.

Zaginięcie rzeczy pozostawionych w szatni, mimo umieszczonej informacji „za zaginięcie lub zniszczenie garderoby szatnia nie ponosi odpowiedzialności” - to przykład niezgodnej z prawem praktyki. Przedsiębiorca odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni nie tylko wtedy, gdy jest płatna.

Nieudana fryzura? Makijaż?  Reklamuj zgodnie z przykładem:


Na podstawie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, że żądam obniżenia wynagrodzenia o kwotę ….. zł (słownie złotych:…..) zawartej umowy o dzieło dotyczącej wykonana przez Państwa usługi fryzjerskiej  w dniu…..

Wykonane przez Państwa dzieło zostało wykonane wadliwie, gdyż nałożony na włosy kolor farby znacznie odbiega od oczekiwanego przeze mnie. Farba nie została równomiernie nałożona na włosy co spowodowało że są one w różnych odcieniach. Wada została stwierdzona w dniu (należy podać datę kiedy zauważyliśmy wadę).

W związku z tym, różnicę pomiędzy kwotą uiszczoną przeze mnie za dzieło bez wady,
a kwotą obniżoną ze względu na wadę wykonanego dzieła proszę zwrócić na konto……….
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma.

Źle zrobioną fryzurę, czy zabieg kosmetyczny reklamujmy jak najszybciej. - Konsumentom przysługuje prawo do naprawy usługi,  obniżenia ceny albo przyznanie rabatu - podaje Cieloch. - Odstąpienie od umowy jest możliwe, jeśli wada jest istotna (przykładowo, gdy trwała spaliła włosy, zamiast koloru blond wyszedł inny, zabieg kosmetyczny spowodował chorobę itp.). Możemy domagać się odszkodowania, jeżeli w związku z wadliwym wykonaniem usługi narażeni zostaliśmy na dodatkowe koszty, np. skorzystanie z usług innego przedsiębiorcy. Konieczne są rachunki, aby udowodnić poniesioną szkodę i wystąpić o odszkodowanie.