Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu trzecią okolicznościową monetę pięciozłotową w standardzie obiegowym – „Kanał Bydgoski” z serii „Odkryj Polskę”.

Pierwszą monetą tej serii była moneta „25 lat wolności”, wyemitowana w maju 2014 roku, kolejną „Zamek Królewski w Warszawie” z listopada 2014 roku.

Rewers monety przedstawia jedną ze śluz Kanału Bydgoskiego oraz spichrze nad rzeką Brdą, a awers – wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wizerunki awersu i rewersu zaprojektowała Dobrochna Surajewska. Moneta „Kanał Bydgoski” będzie wyemitowana w nakładzie do 1,2 miliona sztuk. Podobnie jak obiegowe monety pięciozłotowe, również te okolicznościowe zbudowane są z pierścienia wykonanego z miedzioniklu i rdzenia z brązalu.

Kanał Bydgoski, zbudowany w latach 1773-1774, jest najstarszym czynnym do dnia dzisiejszego śródlądowym kanałem wodnym na obecnym terytorium Polski. Połączył dorzecza Wisły i Odry poprzez ich dopływy – Noteć i Brdę. W 2005 roku Kanał został wpisany na listę zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, a w 2014 roku – Roku Kanału Bydgoskiego – rozpoczęto starania o uznanie go za pomnik historii i wpisanie na listę UNESCO.

Pięciozłotówki upamiętniające Kanał Bydgoski będzie można zamienić po cenie nominalnej we wszystkich oddziałach okręgowych NBP.

Kolejna emisja monet kolekcjonerskich NBP zaplanowana jest na 2 czerwca. Tego dnia do obiegu zostaną wprowadzone srebrne dwudziestozłotówki „Relikty budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim” z serii „Zabytki Kultury w Polsce”.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.  Więcej informacji na temat emisji wartości kolekcjonerskich NBP znajduje się na stronie internetowej NBP oraz w folderze „Monety okolicznościowe NBP”.