Póki co nie jest jeszcze znany projekt nowego 500-złotowego banknotu, jednak z zapowiedzi Narodowego Banku Polskiego wynika, że pojawi się na nim wizerunek Jana III Sobieskiego. NPB chce wprowadzić do obiegu nowy nominał, aby uprościć zarządzanie zapasem strategicznym banknotów. Wiele wskazuje na to zatem, że banknotów nie zobaczymy często np. podczas zakupów w sklepie. Dodatkową zaletą, jaką dla tego rozwiązania widzi NBP, jest ograniczenie kosztów emisji pieniędzy, które na stałe zlokalizowane są w skarbcach banków.

Władze NBP na 500-złotowym banknocie chcą kontynuować tradycję związaną z umieszczeniem na awersie władców Polski. Na nowym środku płatniczym ma pojawić się wizerunek króla Jaan III Sobieskiego. Byłaby to kontynuacja tradycji papierowych pieniędzy zaprojektowanych przez Andrzeja Heidricha z serii "Władcy polscy", które towarzyszą nam od 1995 roku. Do tej pory na banknotach umieszczono wizerunki władców z dynastii Piastów i Jagiellonów w kolejności chronologicznej odpowiadającej wzrostowi nominałów: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Zygmunt I Stary. Producentem wszystkich polskich banknotów jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Zmian doczeka się również banknot o największej obecnie wartości, czyli 200-złotowy. Będą one miały charakter technologiczny. NBP zleciło Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przygotowanie "dwusetki" z nowymi zabezpieczeniami. Dla użytkownika główną zmianą będzie zastosowanie nieco jaśniejszych kolorów. Nowe papierowe 200-złotówki trafią do obrotu w lutym 2016 roku.

Jest to kolejny etap prac nad poprawą bezpieczeństwa polskiej waluty. W kwietniu 2014 roku NBP rozpoczął emisję "unowocześnionych" banknotów wartości od 10 do 100 zł. Według szacunków Narodowego Banku Polskiego do końca 2016 uda się wymienić 10 zł i 20 zł - w 95 proc., 50 zł - w 30 proc., a 100 zł - w 45 proc.

Zobacz:

(źródło: TVN/x-news)