Do końca stycznia osoby, które marzą o własnej firmie w Gdyni, mogą zgłosić się do konkursu "Gdyński Biznesplan 2015", i wygrać wsparcie finansowe i merytoryczne w pierwszych biznesowych krokach. Poprzednie edycje konkursu wspomogły start znanych obecnie na świecie firm, jak np. Ivona Softvare czy Bilander. W XIII edycji biznesplanu do wygrania jest pula nagród o łącznej wartości ponad 100 tys. złotych.

Konkurs adresowany jest - tak jak do tej pory - przede wszystkim do osób nieprowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do osób działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Idea konkursu sprowadza się do umożliwienia wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą.  Ma on wesprzeć indywidualną przedsiębiorczość jego uczestników w zakresie samorealizacji na rynku pracy, pomóc w redukcji stopy bezrobocia.

Dla laureatów konkursu "Gdyński Biznesplan" przewidziano wiele cennych nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego.

Dla laureatów pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrody finansowe oraz rzeczowe. Dodatkowo finaliści konkursu będą mogli skorzystać z bezpłatnej, półrocznej opieki doradcy Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Laureaci otrzymają także wsparcie medialne swoich projektów, co jest niezwykle istotne w początkowej fazie ich realizacji.

Regulamin, terminy oraz zasady nadsyłania biznesplanów dostępne są na stronach www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl lub www.gdynia.pl.

Harmonogram konkursu
Konkurs "Gdyński Biznesplan 2015" zostanie przeprowadzony w terminie 2.01 - 1.06.2015 r. 
W etapie I w dniach 02.01. - 31.01.2015 r. uczestnicy konkursu składają Organizatorowi (tj. Prezydentowi Miasta Gdyni) TYLKO drogą elektroniczną Formularze Zgłoszeniowe do udziału w Konkursie wypełnione na stronach internetowych www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl lub www.gdynia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. godz. 23.59. W etapie II, który odbędzie się w dniach 16.02. - 31.03.2015 r., uczestnicy biorą udział w szkoleniach oraz dostarczają przygotowane biznesplany Organizatorowi tj. Prezydentowi Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2015 r. W etapie III przeprowadzonym w dniach 13.04. - 01.06.2015 r. nastąpi wyłonienie maksymalnie kilkunastu finałowych projektów, które walczyć będą o nagrodę główną. W etapie tym finaliści, w trakcie indywidualnych spotkań z Jury Konkursu, zapoznają się z ewentualnymi uwagami jurorów na temat złożonych biznesplanów. Będą mieli też okazję wniesienia ostatnich poprawek i uzupełnień do swoich projektów. Etap ten kończy uroczysta Gala Finałowa w dniu 01.06.2015 r., podczas której ogłaszane są wyniki Konkursu i wręczane nagrody / wyróżnienia.

W dotychczasowych dwunastu edycjach konkursu wzięło łącznie udział 4 460 uczestników, którzy zaprezentowali 4 259 pomysłów biznesowych.