Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VI Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość likwidacyjną Hydrobudowy Gdańsk SA. Spółka, od ponad 60 lat działająca na rynku budów, realizowała wiele kontraktów. W trakcie prac jest m.in. rozbudowa nabrzeża Rumuńskiego w gdyńskim porcie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie czy modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Portu Wojennego Gdynia.