Najbardziej zapracowane są osoby rozwiedzione i te będące w separacji. Tak wynika z badań.

Wśród osób po rozwodzie albo pozostających w separacji tylko co trzecia nie pracuje (63,6 procent pracuje). Prawie tyle samo (63,1 procent) jest pracujących małżonków. Statystycznie jedynie co siódma wdowa lub wdowiec gdzieś pracuje. Odsetek jest w tym przypadku niski, ponieważ osoby owdowiałe to zazwyczaj seniorzy.

Stopa bezrobocia może mieć powiązanie ze stanem cywilnym? Może. Analitycy z ośrodka Sedlak&Sedlak pod lupę wzięli takie właśnie zestawienie. Najniższa stopa bezrobocia dotyczy żon i mężów. Dla małżonków wynosi ona prawie 7 procent. Dalej wskaźnik idzie w górę i dla wdów i wdowców stopa bezrobocia osiąga blisko 12 procent, a w przypadku osób po rozwodzie - niespełna 15 procent. Najwyższa stopa bezrobocia panuje wśród panien i kawalerów - to już 19 procent.