Do końca roku jeszcze trochę zostało, a Port Gdańsk osiągnął kolejny rekord w historii, pokonując wynik zeszłorocznych przeładunków - 30,3 mln ton! Tak dobre rezultaty osiągnięte zostały przede wszystkim dzięki przeładunkom drobnicy i paliw płynnych, które stanowiły każda po jedną trzecią całego wolumenu obsłużonego w Gdańsku. Wszystko wskazuje również na to, że będzie to kolejny rok, w którym Port Gdańsk obroni swoją siódmą pozycję na Bałtyku pod względem przeładunków ogółem i drugą pod względem obsługi kontenerów. Jednak na ostateczne podsumowania przyjdzie czas na początku stycznia.

Praktycznie we wszystkich grupach ładunkowych, za wyjątkiem rudy i węgla udało się przekroczyć wyniki roku poprzedniego. W przypadku paliw jest to o 12,5 proc. lepszy rezultat niż w 2013 roku, natomiast w przypadku drobnicy o 7 proc.

Tak dobra koniunktura w zakresie wolumenu paliw w porcie spowodowana m.in. aktualną sytuacją na rynku ropy, gdzie obserwowana jest nadpodaż ładunku. Bazując na wynikach za minione 11 miesięcy tego roku, spodziewać się można, że Port Gdańsk zamknie rok 2014 z rezultatem w zakresie przeładunku paliw na poziomie ok. 12 mln ton, co byłoby trzecim najlepszym w historii portu wynikiem w tej grupie ładunkowej.

Największe skoki tonażowe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, po podsumowaniu 11 miesięcy zanotowano natomiast w grupie innych ładunków masowych, których w Gdańsku przeładowano ponad 3 mln ton, osiągając tym samym rezultat aż o 32% lepszy niż w roku ubiegłym. Jest to, podobnie jak w przypadku paliw, trzeci najlepszy rezultat w historii tego portu po roku 2011 i 2012, kiedy wolumen ten kształtował się odpowiednio na poziomie 5 i 4 mln ton. Należy jednak pamiętać, że wolumen tej grupy ładunkowej w dużej mierze zależny jest od realizacji projektów drogowych i kolejowych z udziałem kruszyw, które w ogólnym tonażu innych ładunków masowych miały znaczący udział sięgający blisko 50%.

Nie bez znaczenia dla tak imponującego wyniku w przeładunkach Portu Gdańsk były również towary z grupy ‘zboże’. Już dziś wiadomo, że wolumen obsłużonych w Gdańsku zbóż będzie rekordowy. Po podsumowaniu 11 miesięcy tego roku, łączny tonaż obsłużonego w Gdańsku zboża jest równy z rezultatem osiągniętym po 12 miesiącach w roku ubiegłym, który był jak dotąd najlepszym rokiem pod tym względem dla Gdańska. Tonaż przeładowanych zbóż na poziomie blisko 1,5 mln ton to wynik, który istotnie, bo aż o 20% przekracza poziom prognoz dla tej grupy przyjętej w Gdańsku na rok bieżący.