Podpisano nowy zakładowy układ zbiorowy pracy (ZUZP) i regulamin premiowania.

- Nowe zasady przewidują premiowanie powiązane z efektami pracy pracowników - czytamy w oficjalnym komunikacie. - Poczta Polska pozostaje pracodawcą społecznie odpowiedzialnym preferującym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

- Najważniejsze zmiany w nowym ZUZP to wprowadzenie premii zależnej od realizacji zadań premiowych oraz prowizji zależnej od wyników sprzedaży - podaje Andrzej Nitecki, szef zespołu negocjacyjnego, dyrektor HR w spółce.

- Poczta Polska wprowadza także nowe zasady zaszeregowań stanowisk i nowe kategorie zaszeregowania. Porozumienie zakłada także określenie nowych stawek premiowych i możliwość przyznania dodatkowej premii rocznej, jeśli wynik spółki będzie wyższy niż planowany.

- Mam nadzieję, że fakt podpisania układu zbiorowego i regulaminu premiowania zdecydowanie zwiększy szanse Poczty Polskiej na zwycięstwo w konkursie na operatora wyznaczonego - mówił wczoraj Sławomir Redmer, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty. - Ufam, że zapewnienia pracodawcy dotyczące poziomu i relacji wynagrodzeń naczelników, kierowników zmian i kierowników eksploatacji zostaną dochowane i nie stracą oni na wprowadzeniu tych nowych regulacji. Jesteśmy świadomi, że czeka nas jeszcze wiele pracy w ciągu najbliższych miesięcy w zespole wartościowania, który ma uporządkować tabele wynagrodzeń oraz przy uzgadnianiu regulaminu wynagradzania dla kadry kierowniczej.

Przypomnijmy, dotychczasowy ZUZP został wypowiedziany 15 lipca zeszłego roku. Negocjacje nowych propozycji układu, złożonych przez spółkę i związki, rozpoczęły się 10 września. Przystąpiły do nich 64 organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej, w tym dwa reprezentatywne Związki Zawodowe - Związek Zawodowy Pracowników Poczty oraz Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej.