To jest patologia rynkowa - uznał Sąd Najzwyższy.

Jak wylicza portal lex.pl, pod szyldem Auchan działa obecnie 35 sklepów w Polsce.

Opłata w postaci premii dla sieci za dostarczenie towaru, czy opłata logistyczna pobierana od małej spółki - to jest patologia rynkowa - stwierdził Sąd Najwyższy oddalając dwie skargi kasacyjne supermarketu Auchan.

Jak pisze lex.pl,  z pozwem do sądu wystąpił syndyk masy upadłościowej małej spółki dostarczającej kurtki do sieci sklepów Auchan Polska .

Zażądał on zwrotu nieuzasadnionej korzyści, niezgodnej z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w wysokości 291 tys. zł. Sama spółka D. z Karkowa z powodu praktyk Auchan popadła w upadłość. Pobieranie korzyści polegało na pobieraniu 25 rodzajów opłat uznanych przez Sąd Apelacyjny za zakazane. Do Sądu Najwyższego dotarła skarga kasacyjna dotycząca tylko dwóch z nich - premii za wzmożoną aktywność oraz opłaty logistycznej, które sobie potrącała od ceny spółka Auchan.

Między stronami doszło do podpisania szeregu umów handlowych i aneksów, w których przewidziano osiem typów usług świadczonych przez odbiorcę towaru. Syndyk uznał, że niektóre z tych praktyk zbyt mocno obciążają dostawcę i ograniczają konkurencje rynkową. Sąd Apelacyjny w Warszawie zgodził się z sądem pierwszej  instancji, że Auchan dopuścił się praktyk ograniczających konkurencję.

Sąd Najwyższy skargę Auchan oddalił 23 października. Tego samego dnia  zapadł kolejny wyrok oddalający skargę kasacyjną sieci Auchan. Chodziło o rozliczenia ze spółką R.  z Łodzi. Spór toczył się o 534 tys. zł z odsetkami z tytułu zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za przyjęcie towaru do sprzedaży. Sąd Apelacyjny przyznał rację skarżącej spółce R., dostawcy do sklepów Auchan, skorygował jedynie kwotę należną z tytułu odsetek - czytamy na lex.pl
 

Źródło: Lex.pl