Na dzisiaj, 13 listopada, bank PKO BP wyznaczył sobie końcową datę zmiany oznaczeń przejętych placówek Nordei Bank Polska. Wszystkie będą działać teraz w barwach PKO BP. Przypomnijmy, że 31 października zakończona fuzja prawna banków zamyka drugi z trzech planowanych etapów integracji. Cały proces integracji zakończy zaplanowana w I połowie 2015 roku fuzja operacyjna, oznaczająca zintegrowanie systemów informatycznych przejętej Nordei z systemami PKO Bank Polski. A co z pracownikami?

Po jej zakończeniu nastąpi pełne ujednolicenie działalności, m.in. w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych dla wszystkich klientów, niezależnie od tego którego banku klientami byli przed rozpoczęciem integracji.

W momencie połączenia Nordea Bank Polska zatrudniał 1623 osoby, spośród nich kilkaset w Trójmieście. Czy muszą się liczyć ze zwolnieniami? O ile może zostać ograniczone zatrudnienie, nowy właściciel nie ujawnia.
- W banku od dnia fuzji wdrożona została nowa  struktura organizacyjna, uwzględniająca nowe kompetencje, pozyskane w wyniku połączenia obu banków - informuje Lidia Sosnowska z Biura Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej PKO BP.

- Jednym z głównych założeń integracji było przejęcie całości sieci sprzedażowej Nordei Banku jako komplementarnej w stosunku do dotychczasowej sieci dystrybucji PKO Banku Polskiego. Przyjęto, że cała sieć oddziałów Nordei Banku w chwili połączenia włączona została do sieci oddziałów PKO Banku Polskiego wraz ze wszystkimi pracownikami. Część byłych pracowników Nordei Banku znalazła też zatrudnienie w ramach tworzonego w Grupie Kapitałowej Banku Hipotecznego. Z myślą o tych pracownikach siedzibą Banku Hipotecznego jest Gdynia.
Jak się dowiadujemy, PKO Bank Polski zamierza utworzyć w Łodzi oraz Gdyni centra kompetencyjne, w których zatrudnienie znajdą inni pracownicy Nordei Banku, mający miejsce pracy w Trójmieście lub w Łodzi.

W ramach porozumienia Nordei i PKO BP jeszcze przed fuzją pracownikom  przejmowanego banku zaproponowano program dobrowolnych odejść.
- Po fuzji ewentualna redukcja  etatów dotyczyć może duplikujących się funkcji. Będzie ona realizowana z uwzględnieniem głównego celu integracji, czyli identyfikacji i pozostawienia najlepszych pracowników z obu banków. Należy podkreślić, że ewentualne redukcje etatów mogą dotyczyć zarówno byłych pracowników Nordei Banku Polska, jak i dotychczasowych PKO Bank Polski - dodaje Lidia Sosnowska.
Jak zaznacza, największy bank w kraju rozwija działalność na różnych obszarach i każdego roku prowadzi około 2000 rekrutacji na różne stanowiska. W pierwszej kolejności są one kierowane do pracowników grupy. Byli pracownicy Banku Nordea biorą udział we wszystkich rekrutacjach.

W  lipcu bieżącego roku zostało podpisane porozumienie ze związkami zawodowymi.  Pracownikom Nordei Banku zaproponowane zostały  warunki obowiązujące w PKO Banku Polskim w zakresie zakładowego układu zbiorowego pracy. Pracownicy połączonego banku mogą korzystać m.in. z pracowniczego programu emerytalnego, nieodpłatnej opieki medycznej, systemu MyBenefit, pożyczek na cele mieszkaniowe i pomocy w formie zapomóg, ubezpieczeń grupowych.

W czerwcu ubiegłego roku ogłoszono, że PKO BP przejmie Nordeę Bank Polska, Nordeę Finance Polska, Nordeę Polska TUnŻ oraz portfel kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych przez Nordeę. Wartość transakcji wynosi 2,8 mld zł. Nabycie Nordei Banku Polska nastąpiło w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100 proc. akcji banku.