Czy państwo automatycznie umorzy długi w ZUS razem z odsetkami karnymi za lata 1999 - 2009?

Czy potrzebne są do tego jakieś specjalne wnioski i dokumenty?

Na pytania  odpowiada Iwona Puzowska, naczelnik Wydziału Realizacji Dochodów w Oddziale ZUS w Bydgoszczy:

Ustawa o abolicji jest powszechna, więc mogą z niej skorzystać nawet ci, którzy celowo naciągnęli tę instytucję. Jeśli wobec przedsiębiorców już wszczęto egzekucje, np. mają zajęte hipoteki, wynagrodzenia czy emerytury - zostaną one zawieszone.

Jednak państwo z automatu nie umorzy zaległości w ZUS. Trzeba złożyć wniosek, druk jest w internecie (na www.zus.pl - red.), ale można go też napisać odręcznie. Nie są do tego potrzebne żadne dodatkowe dokumenty świadczące o sytuacji materialną dłużników. Jednak czasu zostało niewiele: termin mija 15 stycznia tego roku.

Prowadziłam firmę w latach od listopada 2004 do kwietnia 2009? Mam zaległości w ZUS za ostatnie 1,5 roku. Obejmie je abolicja? Czy w całości?

Obejmie, ale bez dwóch ostatnich miesięcy, marca i kwietnia 2009 roku, ponieważ ustawa dotyczy okresu od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 roku. Państwo umorzy składki i odsetki karne wszystkim osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które dokładnie w tym czasie podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnym, rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzonej działalności w rozumieniu artykułu 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Czyli są to osoby prowadzące firmy na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych ustaw, twórcy, artyści, uprawiający wolne zawody, wspólnicy jednoosobowej spółki z o. o. , jawnej partnerskiej czy także komandytowej.

Miałem firmę w latach od stycznia 2008 do końca 2012 roku. Dowiedziałem się, że warunkiem skorzystania z abolicji jest zapłacenie składek za okres od maja 2009 do końca 2012 roku. Czy tak jest? W tej chwili mnie na to nie stać. Jest więc szansa, bym w ogóle załapał się na tę ustawę? Tym bardziej że za kilka dni mija termin jej obowiązywania.

To prawda, długi powstałe po kwietniu 2009 (gdy kończy się okres objęty abolicją - red.) trzeba zapłacić. Jednak można je rozłożyć na raty. Proponuję w tej sytuacji złożyć szybko dwa wnioski: jeden o układ ratalny (druk jest na stronie www.zus.pl) i drugi o abolicję.

Mam długi w KRUS i dotyczą zaległości z lat 2006-2008. Czy państwo umorzy również moje długi?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ abolicja nie dotyczy długów w KRUS, a tylko w ZUS. Nie obejmuje również osób, które mają zobowiązania podatkowe w urzędzie skarbowym.

Zalegam w ZUS za składki w latach 2000 - 2007, więc obejmuje mnie abolicja. Jednak moje zobowiązania dotyczą nie tylko mnie, jako właściciela firmy, ale również pracowników, których zatrudniałem. Czy mam szansę na umorzenie?

Abolicja nie dotyczy pracowników i, by z niej skorzystać, należy zapłacić zobowiązania, które ich dotyczą. Niestety, ZUS nie może rozłożyć na raty składek za zatrudnionych. Jednak może pan sam regulować wysokość i termin dobrowolnych wpłat, które pozwolą na spełnienie warunków do skorzystania z ustawy o abolicji

Zapłaciłem dług w ZUS za czas, który obejmuje abolicja. Zostały jeszcze tylko odsetki, czy mogę liczyć na ich umorzenie?

ZUS nie umorzy samych odsetek na podstawie ustawy abolicyjnej. Można się tego domagać na innych zasadach, istnieją bowiem osobne przepisy o umorzeniu. Potrzebna będzie to tego dokumentacja dotycząca m.in. trudnej sytuacji dłużnika i nieściągalności zobowiązań.

Będąc na emeryturze prowadziłem firmę, by sobie dorobić. Było to w latach 2002-2005. Nie płaciłem jednak składki zdrowotnej, bo myślałem, że, skoro mam emeryturę, już nie muszę. Okazało się, że jednak powinienem i mam dług w ZUS. Jest sens, bym składał wniosek o abolicję?

Choć abolicja obejmuje okres, w którym prowadził pan firmę, niestety, prawo nie dotyczy osób, które z tytułu prowadzonej działalności były zobowiązane do opłacania jedynie składki zdrowotnej. Tylko umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne powoduje abolicję za ten sam okres składek na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy.

Właśnie dostałem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzję o konieczności zapłacenia składek za zmarłego brata. Tę decyzję ZUS wydał w grudniu ubiegłego roku. Nie zgadzam się z nią. Zamierzam złożyć odwołanie. Do kiedy muszę w tej sytuacji złożyć wniosek o abolicję?

W tej sytuacji wniosek o abolicję trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji, którą pan otrzymał. Zatem nie jest konieczne złożenie wniosku o umorzenie w terminie do 15 stycznia 2015 roku.

Prowadziłem działalność gospodarczą w latach 2003-2006, którą zawiesiłem, co skończyło się długiem w ZUS. Podpisałem ugodę, na podstawie której ubezpieczyciel rozłożył mi zaległość na raty, część już spłaciłem. Czy państwo odda mi pieniądze, które już przelałem z tytułu moich zaległych zobowiązań?

Można złożyć wniosek w ZUS, co oznacza, że układ ratalny zostanie zweryfikowany i jeżeli dotyczy tylko składek, które podlegają umorzeniu, to jego realizacja będzie zawieszona. Oznacza to, że już nie trzeba będzie dłużej płacić rat. O zwrocie tych zapłaconych nie ma jednak mowy. Dodam przy okazji, że formalnie można w Polsce zawieszać działalność od marca 2009 roku.

Miałam długi w ZUS w latach i zakład ubezpieczeń wszczął wobec mnie egzekucję. Zajął mi hipotekę. Na jakich zasadach dotyczy mnie nowe prawo?

Obejmie panią abolicja. Proponuję złożyć wniosek w swoim oddziale ZUS, wtedy egzekucja zostanie zawieszona. Po wydaniu decyzji o umorzeniu należności, ZUS również wyda zgodę na wykreślenie hipoteki. ZUS ma czas do dwóch miesięcy na wydanie takiej decyzji.

 W lipcu zeszłego dostałem już decyzję odmawiającą umorzenia, ponieważ nie zapłaciłem kosztów egzekucyjnych. Czy mogę ponownie złożyć wniosek?

Oczywiście, że może pan to zrobić. Proszę pamiętać jednak o terminie do 15 stycznia tego roku.