Wieżowiec, który powstał w Gdańsku Wrzeszczu na terenie dawnego domu towarowego „Neptun”, może stać się jednym z gmachów, w których najszybciej przybywa zatrudnionych. Takie szanse stwarza duńska firma Arla Foods, której Globalne Centrum Finansowe tam otworzyło swą nowa siedzibę. Zapowiada rekrutację kolejnych pracowników. Łącznie, w Centrum Biurowym Neptun przy Al. Grunwaldzkiej Arla Foods wynajęła 3,5 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni. Obecnie zatrudnienie ma tam ponad 250 osób.

Firma planuje utworzenie kolejnych 100 stanowisk pracy, do 2016 roku - zapowiada Marcin Tchórzewski, dyrektor zarządzający w Globalnym Centrum Finansowym Arla Foods. Na tym najprawdopodobniej się nie skończy.

Zatrudnienie w Globalnym Centrum Finansowym Arla Foods mog ą znaleźć zarówno osoby dopiero zaczynające swoją karierę zawodową, jak też specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie operacji biznesowych, m.in.

finansów, księgowości, kontrollingu, bankowości czy zarządzania danymi, a także zamówień oraz HR (zasobów ludzkich) – powiedział nam dyrektor Marcin Tchórzewski. Istotną część zespołu firmy stanowią dziś absolwenci trójmiejskich uczelni, charakteryzujący się dobrym wykształceniem oraz wysokimi kompetencjami.

- Zapraszamy osoby poszukuj ące pozytywnego impulsu dla rozwoju swojej kariery, chcące sprawdzić się w międzynarodowym środowisku biznesowym – mówi Sylwia Wódkowska-Pęksyk, menedżer w Globalnym Centrum Finansowym Arla Foods. – Zatrudniamy m.in. absolwentów kierunków finansowych i księgowych, specjalistów ds. HR, kontrollingu i podatków, a także lingwistów posługujących się językiem angielskim, dodatkowo językami np. skandynawskimi, fińskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim. Kluczową częścią naszej polityki kadrowej jest inwestowanie w pracowników i wsłuchiwanie się w ich sugestie. Ze względu na dynamiczny rozwój centrum, specjaliści Arla dysponują dużymi możliwościami awansu oraz rozwoju zawodowego. Przy średniej wieku członków naszego zespołu sięgającej 28 lat, możemy pochwalić się także bardzo niską rotacją kadry. To dowodzi, że praca w Arla stanowi dużą szansę wieloletniego rozwoju zawodowego. Organizujemy także staże i praktyki, które studentom dają szansę startu w ich karierze – dodaje Sylwia Wódkowska-Pęksyk.

Globalne Centrum Finansowe Arla Foods regularnie współpracuje z trójmiejskimi uczelniami oraz ich biurami karier. Firma posiada swoich ambasadorów m.in. w Uniwersytecie Gdańskim i w Politechnice Gdańskiej. Organizuje również Dni Otwarte, podczas których można zapoznać się z codzienną pracą specjalistów Arla.

Centrum Arla w Gda ńsku jest odpowiedzialne za prowadzenie na całym świecie operacji biznesowych na rzecz oddziałów i partnerów koncernu, skupiającego globalnie 13,5 tys. przedstawicieli branży mleczarskiej oraz 19 tys. pracowników. Jest to jedyne centrum usług wspólnych (SSC) w międzynarodowej strukturze firmy. Do jego obszarów działalności należy m.in. prowadzenie księgowości, kontrola wewnętrzna, raportowanie, wewnętrzna bankowość oraz zarządzanie danymi, a także HR oraz nadzór nad zamówieniami.

Firma ta obecna jest w Gdańsku od 2008 roku. Pierwsze swe biuro miała przy ul. Heweliusza.