Datę wyliczył Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Dzień wyjścia z szarej strefy to taki od którego cała działalność gospodarcza prowadzona jest oficjalnie. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową szacuje, że w tym roku około 19,2 procent produktu krajowego brutto wytworzonych zostanie w szarej strefie gospodarczej.

Czemu ma służyć ogłoszenie tego dnia? Zobrazowaniem rozmiarów polskiej szarej strefy.