Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Słupsku podsumowała działalność w pierwszym półroczu.

W pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, którą administruje PARR SA, rozpoczęły działalność cztery firmy. W strefie planowane są również projekty inwestycyjne, w tym: fabryka guzików i regranulatu z tworzyw sztucznych. Rozbuduje się także zakład produkcji drewnianych okien i drzwi. W I półroczu 2017 r. łącznie siedem firm zapowiedziało nowe inwestycje o wartości blisko 50 mln zł i zatrudnieniu 200 osób, z czego przeszło 60 to nowe miejsca pracy.

- W ciągu ostatnich lat zauważamy, że nasza strefa przyciąga rodzimy kapitał, w dominującej większości z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W pierwszym półroczu wszystkie planowane inwestycje reprezentują polski kapitał. Na siedem projektów sześć to nowe inwestycje, a tylko jeden jest reinwestycją. Także w całym 2016 roku do strefy weszło łącznie 11 projektów polskich MŚP, które obecnie są w fazie realizacji. Do tej pory wydaliśmy łącznie 145 zezwoleń dla firm na działalność w strefie - mówi Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Przedsiębiorcy na terenie strefy zainwestowali przeszło 1,7 miliarda zł i zatrudniają blisko 6000 osób. Aż 75 proc. firm w SSSE stanowią polskie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ponadto PARR kontynuuje organizację szkoleń i spotkań w formie śniadań biznesowych i business brunchów dla firm z całego Pomorza. Omawiane są zagadnienia związane m.in. z prawem pracy, możliwościami rozwoju, jakie daje strefa ekonomiczna, podatkami, eksportem czy funduszami unijnymi.

Zespół ds. promocji i pozyskiwania inwestorów, we współpracy z partnerami samorządowymi i merytorycznymi z firm konsultingowych, zorganizował pięć śniadań biznesowych na terenie podstref SSSE w Słupsku, Lęborku, Darłowie, Koszalinie i Szczecinku. W spotkaniach wzięło udział 250 osób.

PARR SA administruje ponadto Słupskim Inkubatorem Technologicznym (SIT). Oprócz wspierania start-upów (młodych firm) i innowacyjnych przedsięwzięć, na jego terenie odbywają się różne wydarzenia gospodarcze i kulturalne. W pierwszym półroczu 2017 r. odbyło się ich łącznie 40, a udział w nich wzięło blisko 2,2 tys. osób. Przeprowadzono m.in. 9 szkoleń pogłębiających umiejętności komputerowe oraz warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Organizowane były także cykliczne spotkania "Księgowe czwartki" oraz warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów szkół średnich z projektu "Wystartuj z nami, kieruj się na biznes", czy też warsztaty promujące zakładanie start-upów w ramach projektu "Wystartuj w Słupsku".zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Gdańska agencja kontynuowała również program "Realizacja działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, edycja 2". Jego celem jest podjęcie i utrzymanie przez osoby bezrobotne pracy lub działalności gospodarczej. Program dotyczy działań aktywizacyjnych dla 1300 osób długotrwale bezrobotnych z województwa pomorskiego (w powiatach bytowskim, malborskim, nowodworskim, starogardzkim i wejherowskim).

ZOBACZ TAKŻE: Podpisanie umowy pomiędzy PARR S.A. a marszałkiem województwa pomorskiego