Wydaje się, że gwałtownie rosnące w ubiegłbym roku ceny gruntów rolnych - wyhamowały. Średnia w Polsce wzrosła kwartał po kwartale o zaledwie 58 zł za hektar. Najdrożej w pierwszym kwartale 2015 roku było w województwie opolskim.

Agencja Nieruchomości Rolnych najdrożej sprzedawała ziemię w pierwszych 3 miesiącach tego roku na Opolszczyźnie, gdzie na ha trzeba było zapłacić 40,6 tys zł. Nieznacznie mniej rolnicy płacili w województwie dolnośląskim - 40 tys. zł. Trzecie miejsce pod względem wysokości ceny zajęło Kujawsko-Pomorskie - 37,9 tys. zł, a zaraz na naszym województwem uplasowala się Wielkopolska - 37,6 tys zł. 

Nadal najtańsza jest ziemia na Lubelszczyźnie, gdzie za ziemię trzeba zapłacić zaledwie niecałe 13 tys. zł, na Podlasiu niespełna 16 tys. zł.

Średnia cena za hektar w Polsce po pierwszym kwartale tego roku ukształtowała się na poziomie 28 397 zł/ha. Oznacza to wzrost o 58 zł w porównaniu z IV kwartałem 2014 roku, zaś o 4321 zł więcej płacili gospodarze w zestawieniu z I kw. 2014 r. Najwyższe średnie ceny uzyskiwano dla obszarów z grupy o powierzchni100–300 ha, czyli 31,3 tys. zł/ha, a najniższe w grupie obszarowej 1–10 ha – 23,1 tys. zł/1ha. 

7,3 ha - to średnia powierzchnia przypadająca na jedną umowę sprzedaży ziemi z zasobów ANR. Dla 5 województw ukształtowała się powyżej 11 ha: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa jest obecnie niemal 1,47 mln ha, w tym ponad 1,08 mln ha jest w dzierżawie.

 

województwo    I kwartał 2015    2014 - średnia
zachodniopomorskie    22551    21389
pomorskie    28278    24815
warmińsko-mazurskie    22426    20883
podlaskie    15995    15971
kujawsko-pomorskie    37919    33154
mazowieckie    25776    33402
wielkopolskie    37662    35727
lubuskie    20104    18920
łódzkie    22353    27193
lubelskie    12955    17144
świętokrzyskie    19400    16495
dolnośląskie    40080    30808
opolskie    40665    36428
śląskie    31758    32106
małopolskie    27192    23817
podkarpackie    17079    17368

 

Źródło: Agencja Nieruchomości Rolnych