Menu Region

Egzamin gimnazjalny 2013 przyroda. Test z biologii,...

Egzamin gimnazjalny 2013 przyroda. Test z biologii, geografii, fizyki, chemii [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Dziennik Bałtycki

red.

43Komentarze Prześlij Drukuj
Test gimnazjalny 2013 z przyrody napisali dziś gimnazjaliści z całej Polski. We wtorek zmierzyli się z testami z historii, WOS-u i języka polskiego. Prezentujemy ARKUSZE i ODPOWIEDZI.

TEST MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY BIOLOGIA,GEOGRAFIA, CHEMIA i FIZYKA - ARKUSZ (.pdf)
TEST MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY MATEMATYKA - ARKUSZ I ODPOWIEDZI


TEST PRZYRODNICZY - ODPOWIEDZI

ZADANIE 1
1.1.
Które sformułowania mogą być problemami badawczymi doświadczenia przeprowadzonego przez tego naukowca? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Tylko I.

1.2. Który wniosek można sformułować na podstawie uzyskanych wyników? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
D. Największe szanse na uniknięcie upolowania mają gronostaje z czarną plamą na ogonie.

ZADANIE 2
Na podstawie schematu oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F - jeśli jest fałszywa.

Populacja A konkuruje o pokarm z populacją C. PRAWDA
Zmniejszenie liczebności populacji B wpłynie na liczebność populacji C. PRAWDA

ZADANIE 3
Które elementy krwi transportują tlen do wszystkich komórek ciała? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

B. Krwinki czerwone, ponieważ 1. zawierają hemoglobinę.

ZADANIE 4
Wskaż gromadę kręgowców, do której zaliczany jest aksolotl. Wybierz odpowiedź spośród podanych.
B. Płazy.

ZADANIE 5
Po przeczytaniu fragmentu ulotki oceń prawdziwość stwierdzeń przedstawionych w tabeli. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F - jeśli jest fałszywa.

Lek ten można zażyć po zabiegu usunięcia zęba. PRAWDA
Lek mogą zażywać osoby z chorobą wrzodową żołądka. PRAWDA

ZADANIE 6
Które dokończenia zdania można wybrać, aby otrzymać informacje prawdziwe? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Obecność wklęsłych liści jest
I efektem działania doboru naturalnego.
II przystosowaniem do efektywnej fotosyntezy.
III adaptacją do zapylania przez nietoperze.

D. I i III

ZADANIE 7
Wybierz zestaw, w którym wymieniono atomy mające taką samą liczbę elektronów na ostatniej (zewnętrznej) powłoce elektronowej.
D. Be, Mg, Ca

ZADANIE 8
W czasie doświadczenia jeden z uczniów sporządził notatkę, w której zawarł zarówno obserwacje, jak i wnioski.

1. Magnez pali się jasnym, oślepiającym płomieniem.
2. Zachodzi reakcja wymiany pomiędzy magnezem i parą wodną.
3. Na łyżeczce do spalań powstaje biały proszek.
4. Produktami reakcji są tlenek magnezu i wodór.

Które zdania z notatki sporządzonej przez ucznia są obserwacjami z przeprowadzonego doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 1. i 3.

ZADANIE 9
Jaki rodzaj mieszaniny otrzymano po całkowitym rozpuszczeniu soli kuchennej w wodzie? Którą metodę należy zastosować do rozdzielenia tej mieszaniny na składniki?

Rodzaj mieszaniny
A. jednorodna
B. niejednorodna

Metoda rozdzielania mieszaniny
1. zlewanie cieczy znad osadu
2. sączenie przez sączek bibułowy
3. odparowanie i skroplenie rozpuszczalnika

Wybierz rodzaj mieszaniny A albo B i sposób jej rozdzielenia na składniki 1., 2. albo 3.

Powstała mieszanina jest A. i można ją rozdzielić na składniki metodą 3.

ZADANIE 10
Którą substancję zastosowano jako odczynnik do wykonania doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
C. Roztwór bromu w wodzie - Br2(aq)

ZADANIE 11
Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

W wyniku rozpuszczenia 0,167 g tlenku węgla(IV) w 100 g wody w temperaturze 20 °C powstaje roztwór nasycony. PRAWDA
Rozpuszczalność tlenku węgla(IV) rośnie wraz ze wzrostem temperatury. FAŁSZ

ZADANIE 12
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

12.1.
Węglowodory II i III należą do szeregu homologicznego alkanów. PRAWDA
Węglowodór I należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2n. FAŁSZ

12.2.
Węglowodór IV odbarwia wodę bromową. PRAWDA
Węglowodory I, II, III i IV mogą ulegać reakcji spalania całkowitego. PRAWDA

ZADANIE 13
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Ciało w ciągu pierwszych 5 s poruszało się z przyspieszeniem 2 m/s2. PRAWDA
Między 5 a 25 sekundą ruchu ciało poruszało się ruchem jednostajnym. PRAWDA

ZADANIE 14
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Moc wydzielona na oporniku jest równa 20 W. FAŁSZ
Opór elektryczny opornika jest równy 20 Ω. PRAWDA

ZADANIE 15
Przyczyna i skutek
I mocniejsze szarpnięcie struny - wzrost głośności dźwięku
II mocniejsze naciągnięcie struny - zwiększenie częstotliwości drgań powietrza w pudle rezonansowym gitary
III zwiększenie długości drgającej części - struny obniżenie wysokości dźwięku
IV zmniejszenie długości drgającej części - struny zmniejszenie częstotliwości dźwięku

W którym wierszu tabeli Jacek niepoprawnie zestawił przyczynę z możliwym skutkiem wywołanym przez nią? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
B. II

ZADANIE 16
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Promieniowanie X stosuje się w
D. medycynie do prześwietleń.

ZADANIE 17

17.1. Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Podczas ruchu kulki z położenia III do położenia II prędkość kulki rośnie. PRAWDA
Jeśli przyjmiemy, że w położeniu II energia potencjalna kulki jest równa 0, to w położeniu I kulka ma energię kinetyczną większą od energii potencjalnej. FAŁSZ

17.2. Kulka w ciągu 30 sekund przebyła 40 razy drogę od położenia I do III i z powrotem do położenia I.

Ile czasu zajęło kulce jednokrotne przebycie drogi od położenia I do III i z powrotem?
B. 4/3 S

ZADANIE 18
Opis czynności
1 Obliczenie gęstości metalu.
2 Zmierzenie długości krawędzi płytki.
3 Odczytanie nazwy metalu z tabeli gęstości substancji.
4 Obliczenie objętości płytki.
5 Zważenie płytki.

W którym zestawie kolejność czynności wykonanych przez Marka podano właściwie?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.
B. 5, 2, 4, 1, 3

ZADANIE 19
Maciek mieszka w Warszawie (21°E). Dnia 24 czerwca o godzinie 14.00 czasu słonecznego
Maciek telefonuje do kolegi, który mieszka w Australii, w miejscowości Karumba (141°E).
Uzupełnij poniższe zdania tak, aby otrzymać zdania prawdziwe.

19.1. W Karumbie jest godzina A czasu słonecznego dnia C.
A. 22.00
C. 24 czerwca

19.2. Dnia 24 czerwca w Karumbie trwa astronomiczna B i dzień jest D od nocy.
B. zima
D. krótszy

ZADANIE 20
Kierunek rozwoju australijskiego rolnictwa determinują warunki naturalne tego kraju. Dokończ zdanie. Wybierz A albo B i uzasadnienie 1. albo 2.

Uprawy koncentrują się głównie na
A. południowym wschodzie kraju, ponieważ niezbędną ilość opadów zapewnia ciepłe powietrze napływające 1. znad oceanu.

ZADANIE 21
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Ze Słowacją graniczą między innymi województwa:
A. małopolskie i podkarpackie

ZADANIE 22
Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

W latach 2005-2009 najbardziej wzrosła produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wykorzystujących wiatr i biomasę. PRAWDA
W latach 2008−2009 elektrownie wodne wytworzyły najwięcej energii elektrycznej spośród wszystkich typów elektrowni wykorzystujących źródła odnawialne. FAŁSZ

ZADANIE 23
Najwyższe pasmo górskie i rzeki główne przepływające przez kraj
1. Karpaty - Dniepr, Dniestr
2. Alpy - Dunaj, Łaba, Ren
3. Sudety - Łaba, Wełtawa

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Kraje, na terenie których znajdują się pasma górskie i rzeki wymienione w tabeli, to kolejno od 1. do 3.:
C. 1. Ukraina, 2. Niemcy, 3. Czechy.

ZADANIE 24
Która z podanych cech środowiska przyrodniczego jest wspólna dla krajów skandynawskich - Danii, Szwecji i Norwegii? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
D. Formy rzeźby powstałe w wyniku działania lądolodu.


Uczniowie ostatnich klas gimnazjum po godz. 9 zasiedli do testów z przyrody. Jaki był ten egzamin? Zapraszamy do podzielenia się opiniami!

Prześlijcie swoje komentarze do testu na adres internet@prasa.gda.pl!

MATURA 2013 Terminy, porady, pytania, odpowiedzi
Zobacz ARKUSZE testów maturalnych i ODPOWIEDZI

43

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

natalia

+58 / -56

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

natalia (gość)  •

białe krwinki nie zawierajom chemoblobiny

odpowiedzi (0)

skomentuj

natalia

+42 / -59

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

natalia (gość)  •

białe krwinki nie zawierajom chemoblobiny

odpowiedzi (0)

skomentuj

gość

+60 / -62

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

natalia (gość)  •

no racjia nie powino być problemu naj trudniejszy z matematyki

odpowiedzi (0)

skomentuj

??

+63 / -61

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

unknowledge (gość)  •

ej, a w pierwszym nie powinno być, że problemem badawczym są I i II?
w poleceniu jest nawet "sformułowania"

skomentuj

ooo takk miało

+60 / -62

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Izka (gość)  •

Miało być . :)

odpowiedzi (0)

skomentuj

:D

+63 / -59

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

gosc (gość)  •

z geografii poszlo mi dobrze ale kiepsko z biologii i chemii

odpowiedzi (0)

skomentuj

BŁĘDY!!

+52 / -57

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Gość (gość)  •

Tych błędów tu jest więcej! m. in. w zadaniu z gitarą

odpowiedzi (0)

skomentuj

Błędne odp

+62 / -60

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Pp (gość)  •

Te odpowiedzi chyba są błędne. Jak krwinki białe mogą zawierać hemoglobinę?

odpowiedzi (0)

skomentuj

2013

+60 / -55

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

matq (gość)  •

test okazał sie jednak łatwy ale matematyka troche mnie załamała wogóle te otwarte zadania

skomentuj

latwe

+49 / -59

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

sa (gość)  •

łatwa matma

odpowiedzi (0)

skomentuj

odp. matma

+53 / -49

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

paulla (gość)  •

gdzie znajde odpowiedzi na matme ? prosze o linka :*

odpowiedzi (0)

skomentuj

punkty

+79 / -60

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

lool (gość)  •

ile maksymalnie punktów można było zdobyć?

skomentuj

s

+54 / -57

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

4 (gość)  •

40

odpowiedzi (0)

skomentuj
1 3 4 »