Kiedy potrzebujesz pozwolenia na remont

  Kiedy potrzebujesz pozwolenia na remont

  Sławomir Huk

  Dziennik Bałtycki

  Aktualizacja:

  Dziennik Bałtycki

  Na pytania czytelników odpowiada Sławomir Huk z Centrum Usług Prawniczych i Doradztwa.
  Planuję remont mieszkania i chciałbym "otworzyć" kuchnię na pokój oraz - zgodnie z wymogami ubezpieczyciela - zamontować dodatkowe drzwi do mieszkania. Czy wymagana jest dodatkowa zgoda na takie zmiany?

  Zgodnie z obowiązującym prawem takie prace powinny być wykonywane na podstawie projektu przygotowanego przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i w ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru budowlanego tak, aby nie dopuścić do katastrofy budowlanej - gdyby się okazało, że ściana, którą chcemy przebudować, jest ścianą nośną. Przepisy Prawa budowlanego określają, co można wykonać bez pozwolenia (art. 29. 2):
  remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
  docieplenie budynków o wysokości do 12 m,
  utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
  instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych, usytuowanych poza obszarem zabudowanym (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym),
  wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem ziemnych stawów hodowlanych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
  wykonywanie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych,
  przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
  przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych,
  wykonywanie podczyszczeniowych robót czerpalnych, polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych,
  instalowanie krat na obiektach budowlanych,
  instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych,
  montaż wolno stojących kolektorów słonecznych.
  Co do podwójnych drzwi, na ich montaż nie jest wymagana dodatkowa zgoda
  bądź pozwolenie. Powinien Pan jednak zadbać, aby ich zamontowanie "nie pogorszyło stanu technicznego i właściwości użytkowych elementów budynku
  oraz nie naruszyło interesów użytkowników lokali i osób trzecich" (art. 8 ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
  mieszkalnych, Dz.U. nr 74, poz. 836). Prace powinny być dokonane tak, aby po
  ich zakończeniu nie utrudniały komunikacji oraz użytkowania części wspólnych nieruchomości przez innych współwłaścicieli.

  W trakcie przeglądu kominiarskiego stwierdzono, iż moje mieszkanie - spółdzielcze własnościowe - jest zbyt szczelne. Prawdopodobnie trzeba będzie zamontować nad oknami lub w oknach specjalny nawiewnik. Kto powinien to zrobić: właściciel mieszkania czy spółdzielnia? Dodam, iż okna były wstawiane przez tę spółdzielnię w trakcie budowy i przeze mnie nie były wymieniane.


  Wszystko zależy od decyzji władz spółdzielni - mamy tu bowiem zbieg przepisów prawa, które dotyczą z jednej strony ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i obowiązków z niego wynikających, a obowiązkami inwestora i wykonaniem prac budowlanych i projektowych zgodnie ze sztuką budowlaną. Prawdopodobne rozwiązania są trzy - pierwszym jest pokrycie kosztów wspólnie wraz ze spółdzielnią mieszkaniową, drugim złożenie wniosku o pokrycie kosztów naprawy wadliwie funkcjonującej wentylacji z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej. Chcąc jak najszybciej usunąć usterkę, można wykonać te prace na własny koszt. Biorąc pod uwagę zasadę solidaryzmu spółdzielczego oraz specyficzne zasady społeczne, w których funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe, moim zdaniem koszty te powinny zostać pokryte z funduszu remontowego.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  NASZE AKCJE

  Wideo