Sąd: Podwyżka czynszów wbrew ustawie i konstytucji. Czy...

Sąd: Podwyżka czynszów wbrew ustawie i konstytucji. Czy Gdańsk będzie musiał zwrócić pieniądze?

Jacek Wierciński

Dziennik Bałtycki

Aktualizacja:

Dziennik Bałtycki

Sąd: Podwyżka czynszów wbrew ustawie i konstytucji. Czy Gdańsk będzie musiał zwrócić pieniądze?
1/2
przejdź do galerii

©T.Bolt/Archiwum DB

Wyższe stawki czynszowe obowiązujące w mieście od września 2011 roku są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i konstytucją - orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który badał wprowadzającą je uchwałę Rady Miasta. Wyrok nie jest prawomocny, magistrat może złożyć od niego skargę kasacyjną w Warszawie. Jeśli tego nie zrobi lub Naczelny Sąd Administracyjny przyzna WSA rację, pilnie trzeba będzie przyjąć nowe regulacje, a prawdopodobnie także zwrócić lokatorom część pieniędzy. O takiej możliwości już mówią "Dziennikowi Bałtyckiemu" prawnicy.
- Jeśli lokatorzy w zniszczonych budynkach mieliby płacić tyle, ile ci mieszkający w wyremontowanych, to jest to przejaw niesprawiedliwości i nierówności społecznej - tłumaczyła w uzasadnieniu wczorajszego wyroku sędzia Jolanta Sudoł.
Wojewódzki Sąd Administracyjny odniósł się nie tylko do skargi rzecznika praw obywatelskich i jednego z mieszkańców, ale prześledził szczegółowo wszystkie zapisy budzącej kontrowersje uchwały, ostatecznie ją podważając.

Sprawa w sądzie to nie pierwsza interwencja rzecznika w sprawie uchwały, która ujednolicić miała bazową stawkę czynszów komunalnych, podnosząc ją do 10,20 zł za metr kwadratowy na terenie całego miasta i ustanawiając zniżki - maksymalnie w wysokości 60 proc. tej kwoty. Trzy miesiące przed wejściem w życie uchwały, po skardze RPO, radni znowelizowali jej zapisy i wydzielili w mieście niewielką strefę centralną, poza którą wprowadzono 5-procentową obniżkę czynszów.

WSA podzielił wczoraj argumentację rzecznika, który przekonywał, że wbrew zapisom prawa miasto tylko "pozornie i formalnie" uzależniło wysokość czynszu od lokalizacji mieszkania.

- Wyrok sądu jest dobry dla obywateli. Co ważne, sąd nie tylko w całości uznał skargę RPO, ale wyszedł poza zakres tej skargi, wskazując, że jej poszczególne zapisy są niezgodne z prawem. Teraz gdańscy radni powinni pilnie przygotować nowe, zgodne z zapisami prawa, regulacje - przekonuje Krzysztof Szerkus, gdański pełnomocnik RPO, który podkreśla, że orzeczenie jest nietypowe, bo sąd administracyjny rozsądzał konflikt między kompetencjami władzy państwowej a prawem do swobodnej decyzji organów samorządowych.

Oprócz jego zastrzeżeń i niezgodności niektórych zapisów z konstytucją, WSA wskazał także inne niedoróbki uchwały, w której - wbrew nadrzędnej ustawie o ochronie praw lokatorów - wysokości czynszów nie uzależniono m.in. od "stanu instalacji, w jakie wyposażony jest lokal", a niewystarczająco wzięto pod uwagę stan budynku, w jakim znajduje się mieszkanie.
Wyrok nie jest prawomocny, a gdański magistrat nie wyklucza skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

- Decyzję podejmiemy, kiedy zobaczymy pełną treść uzasadnienia - tak mówi autor uchwały, wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki, który tuż przed rozprawą zapowiadał, że negatywna dla magistratu decyzja sądu oznaczać może tylko usunięcie 5-procentowej zniżki poza strefą centralną, czyli de facto jedną stawkę bazową w całym mieście - 10,20 zł. - Nie chciałbym komentować wyroku, dopóki się z nim nie zapoznam. Nie wiem dokładnie, czego dotyczą zastrzeżenia WSA. Dopiero na podstawie ich lektury można będzie wybrać, czy oznacza to konieczność uchwalenia nowych regulacji, czy sprawę skierujemy do Naczelnego Sądu Administracyjnego - zapowiada wiceprezydent Lisicki.

Władze miasta mają więc problem, a wygrani mogą się czuć mieszkańcy, którzy protestowali przeciwko uchwale.
- Na razie jednak ona obowiązuje, choć jest stwierdzona jej niezgodność z prawem - tłumaczy dr Adam Krzywoń z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.- Jeśli orzeczenie stanie się prawomocne, oznaczać to może, że w oddzielnym postępowaniu lokatorzy w sądach cywilnych mogliby dochodzić zwrotu części pieniędzy, które zapłacili w ramach opłat czynszowych - dodaje.

O jakiego rzędu kwoty mogłoby chodzić? Według danych odpowiadającego za mieszkania Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w grudniu 2012 r. wpływy z opłat czynszowych wynieść powinny niemal 7 mln złotych (w tej sumie są też opłaty za niektóre media rozliczane później z dostawcami, np. za wodę). Tuż przed reformą - w sierpniu 2011 r. - ta kwota wynosiła niespełna 4,4 mln zł.

Jednak rzeczywistość w gdańskiej mieszkaniówce nie jest wcale różowa. Chodzi o zadłużanie się lokatorów. - Po wprowadzeniu nowych regulacji zadłużenie wzrosło, choć liczba za-dłużonych utrzymuje się na podobnym poziomie - nie płaci ok. 30 procent najemców - tłumaczy Agnieszka Kukiełczak, rzecznik prasowy GZNK.

W połowie ubiegłego roku gdański Urząd Miejski wzrost wpływów z tytułu podniesienia opłat czynszowych szacował na ok. 24 mln zł rocznie.

Po wczorajszym wyroku WSA wiceprezydent Lisicki nie chce spekulować na temat ewentualnych roszczeń lokatorów, a tym bardziej ich wysokości. - Wiem, że zdarzały się sytuacje, kiedy gminy musiały zwracać pieniądze, ale u nas sytuacja jest inna, bo uchwała była w obrocie prawnym i została opublikowana przez wojewodę - stwierdza Lisicki.

Mieszkańcy cieszą się z wyroku sądu, ale podkreślają, że ewentualne wystąpienie na drogę sądową nie jest dla nich łatwe. - W sądach sprawy zawsze długo trwają. Na razie czekam, aż wyrok WSA się uprawomocni - mówi jeden z lokatorów.

Odszkodowania są realneDoktor Piotr Uziębło, prawnik konstytucjonalista, Uniwersytet Gdański

Uważam, że jeśli decyzja będzie prawomocna, powrotu do uchwały z jednolitą stawką czynszów nie ma. W Polsce nie ma praktyki "ożywiania przepisów". Kiedy więc sąd administracyjny orzeka, że zapisy uchwały są z prawem niezgodne, nie może być powrotu do regulacji sprzecznych z przepisami. Wynika to zresztą także z wyroków sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego. Uznanie skargi rzecznika praw obywatelskich oznacza, że gdańscy radni są zobowiązani, by przygotować nową uchwałę, która reguluje kwestie uznane za niezgodne z ustawą o ochronie praw lokatorów. Moim zdaniem, istnieje możliwość, by na podstawie wyroku mieszkańcy dochodzili swoich praw w osobnym postępowaniu przed sądem powszechnym. Mamy prawo mówiące o "odpowiedzialności odszkodowawczej" organów władzy, więc odszkodowania za wyższe czynsze są realne.

Oświadczenie zastępcy prezydenta Gdańska Macieja Lisickiego"W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2013 dotyczącym uchwały czynszowej wyjaśniam:

Sąd nie zakwestionował całej uchwały, a co za tym idzie - głównej idei reformy czynszowej związanej z indywidualnym naliczaniem ulg. Wyrok NSA nie wstrzymuje też wykonania uchwały jako takiej.

Sąd wskazał na trzy błędy techniczne w treści uchwały. Dotyczą one: braku obniżek w nowych budynkach, oraz dwóch nieprecyzyjnych zapisów związanych ze stanem technicznym lokalu i stanem technicznym instalacji. Błędy będą skorygowane jak najszybciej, a stosowne poprawki do uchwały zostaną przekazane radnym na lutowej sesji Rady Miasta.

O ile wyżej wspomniane zapisy Sąd potraktował literalnie, to w kwestii naliczania obniżek posłużył się interpretacją, z którą nie mogę się zgodzić.

W przypadku uprawomocnienia się wyroku z uchwały zniknąć może zapis uprawniający mieszkańców spoza Strefy Centralnej do 5% obniżki czynszu, co teoretycznie mogłoby skutkować sporą dopłatą dla 98 procent najemców lokali komunalnych za okres od września 2011 roku do chwili obecnej.

Wprowadzenie innych, bardziej szczegółowych, ulg na miejsce tej obecnie obowiązującej sprawi też, że znaczna część osób dziś objętych obniżką - może ją stracić.

W tej chwili czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku i po jego otrzymaniu i szczegółowej analizie prawdopodobnie będziemy odwoływać się od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
"


Codziennie rano najważniejsze informacje z "Dziennika Bałtyckiego" prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!

Zarejestruj się i czytaj wybrane artykuły Dziennika Bałtyckiego www.dziennikbaltycki.pl/piano

Komentarze (16)

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Rzecznik Praw Obywatelskich

głos (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 11 / 10

Nasza nadzieja w Rzeczniku Praw Obywatelskich, bo o nas walczy. Gdańscy włodarze są okrutni. Narzucili swoim mieszkańcom najwyższe stawki czynszowe w kraju.

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
WiceBudynie to GIGANCI

vonNogay (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 8 / 12

Wspólnie z prezydentem Adamowiczem uznaliśmy, że moja kandydatura byłaby dobra dla Gdańska - tłumaczy Bojanowski.

Paweł Adamowicz: - Nastąpiło nagłe skrócenie kadencji prezesa portu. Port ma dla...rozwiń całość

Wspólnie z prezydentem Adamowiczem uznaliśmy, że moja kandydatura byłaby dobra dla Gdańska - tłumaczy Bojanowski.

Paweł Adamowicz: - Nastąpiło nagłe skrócenie kadencji prezesa portu. Port ma dla Gdańska znaczenie strategiczne. Konsekwentnie zabiegam o jego usamorządowienie. Andrzej Bojanowski ma doświadczenie zarówno z portu, jak i z pracy w urzędzie. I jako skarbnik, i zastępca prezydenta. Moim zdaniem jest znakomitym, kompetentnym kandydatem na to stanowisko.

To moze Pan Lisicki Na szefa Lotuzwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
WiceBudynie to GIGANCI

vonNogay (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 9 / 8

Wspólnie z prezydentem Adamowiczem uznaliśmy, że moja kandydatura byłaby dobra dla Gdańska - tłumaczy Bojanowski.

Paweł Adamowicz: - Nastąpiło nagłe skrócenie kadencji prezesa portu. Port ma dla...rozwiń całość

Wspólnie z prezydentem Adamowiczem uznaliśmy, że moja kandydatura byłaby dobra dla Gdańska - tłumaczy Bojanowski.

Paweł Adamowicz: - Nastąpiło nagłe skrócenie kadencji prezesa portu. Port ma dla Gdańska znaczenie strategiczne. Konsekwentnie zabiegam o jego usamorządowienie. Andrzej Bojanowski ma doświadczenie zarówno z portu, jak i z pracy w urzędzie. I jako skarbnik, i zastępca prezydenta. Moim zdaniem jest znakomitym, kompetentnym kandydatem na to stanowisko.

To moze Pan Lisicki Na szefa Lotuzwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Państwo Adamowicza bezprawie przekręty i rosnące długi

woda (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 10 / 13

Banda PO skończy w kryminale.

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
dziady

mieszkaniec (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 29 / 27

to BUDUŃ zapycha dziurę kosztem mieszkańców.
sprzedacćwszystkie mieszkania komunalne i nie ma problemu.no tak tylko gdzie podziać ta calą bande z PGM-ÓW.wspolnoty jakoś działają i robąremonty a...rozwiń całość

to BUDUŃ zapycha dziurę kosztem mieszkańców.
sprzedacćwszystkie mieszkania komunalne i nie ma problemu.no tak tylko gdzie podziać ta calą bande z PGM-ÓW.wspolnoty jakoś działają i robąremonty a pgm tylko da i daj a nic nie widac budynki jak sie sypayl tak się sypia.zwiń


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
do mieszkańca

DORA (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 22 / 12

Mieszkaniec jesteś nie uświadomiony - to nie PGM-y ani aktualnie BOM-y decydują o remontach budynków i dają środki finansowe - a Urząd Miejski w Gdańsku.
Szkoda, że nie wiesz jak lokatorzy mają...rozwiń całość

Mieszkaniec jesteś nie uświadomiony - to nie PGM-y ani aktualnie BOM-y decydują o remontach budynków i dają środki finansowe - a Urząd Miejski w Gdańsku.
Szkoda, że nie wiesz jak lokatorzy mają zdewastowane mieszkania, które kwalifikują się tylko do remontu kapitalnego - i kto ma za to zapłacić - właśnie wy lokatorzy.
DORAzwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Nowe pokolenie

Nowe (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 39 / 34

Ja o mieszkaniu mogę zapomnieć, wynajmuję 2 pokoje za 1400 zł, mieszkamy w dwójkę, mi państwo mieszkania nie dało i nie da. Niech lepiej pomyślą skąd i za jakie śmieszne ceny te mieszkania mają.


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
A gdzie budownictwo komunalne?

ylajali (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 11 / 15

Budownictwo komunalne, które powinno oferować tanie mieszkania gminne dla mieszkańców jest chyba lisiej norze. W całej Europie gminy budują mieszkania tylko nie w Polsce a to co jest, po 20 latach...rozwiń całość

Budownictwo komunalne, które powinno oferować tanie mieszkania gminne dla mieszkańców jest chyba lisiej norze. W całej Europie gminy budują mieszkania tylko nie w Polsce a to co jest, po 20 latach wymaga remontów, zatem co gmina robi z pieniędzmi mieszkańców skoro nie wykonuje remontów?zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
TEŻ CHCĘ PŁACIĆ 4.40 za m

młoda mężatka (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 14 / 14

mieszkanie około 50 m to plus minus 220 zł na miesiąc i te same mieszkanie za 500 zł to zła cena a ja płacę 900 zł i co ?

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Po raz kolejny brak profesjonalizmu

lex (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 50 / 19

Lisicki po raz kolejny wprowadza budzet gminy na mine.Adamowicz to firmuje a najemcy cierpia.Domy komunalne popadaja w ruine a miejska ekipa chce tylko kase wyciagac

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Jeśli przyczyniłeś się do Niepodległości, demokracji w Polsce

solidarek (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 54 / 20

MOŻNA TEN KOMUNIKAT OGŁOSZENIE POWIELAĆ BEZ ZMIANY TREŚCI, ważna do końca roku 2015

Jeśli przyczyniłeś się do Niepodległości, demokracji w Polsce, podejmowałeś próby, walki z komuną,...rozwiń całość

MOŻNA TEN KOMUNIKAT OGŁOSZENIE POWIELAĆ BEZ ZMIANY TREŚCI, ważna do końca roku 2015

Jeśli przyczyniłeś się do Niepodległości, demokracji w Polsce, podejmowałeś próby, walki z komuną, totalitaryzmem, to jest komunikat do ludzi walczących w czasach komuny.

Opisz swoją historię sąsiada lub rodzinną, tak aby była ona wiarygodna - podaj daty miejsce oraz nazwiska z adresami, dokumentami - nagraj na taśmę , lub nośnik cyfrowy, Prześlij materiał na adres Zarządu Regionu Gdańskiego Solidarność, lub przekaż w swoim zakładzie pracy Solidarności, aby przesłać materiał do Solidarności w Gdańsku,
Jest dziś czas aby udokumentować wszystkie przypadki jeszcze nie odkryte, i zapomniane nie publikowane, po wejściu polski do Unii Europejskiej nie ma już powodu ukrywać dłużej dokumentów i faktów, Prawda powinna mieć swoje miejsce w historii Polski Niepodległejzwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
4,40 za metr

wkur...iony (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 36 / 44

100 m mieszkanie za 44 zł nieżle i kto się burzy stare pisiory


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
?

metamatyk (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 36 / 29

4,40 x 100 = 440 zł

10,20 x 100 = 1020 zł

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

NASZE AKCJE

Wideo