Menu Region

WYBORY 2011: Poradnik, jak głosować? (WZÓR KART, LISTY...

WYBORY 2011: Poradnik, jak głosować? (WZÓR KART, LISTY KANDYDATÓW)

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Dziennik Bałtycki

Daria Jankiewicz

Prześlij Drukuj
Już w niedzielę, 9 października, wybierzemy parlament na innych zasadach niż cztery lata temu.

Zmiana zasad głosowania do Senatu


Wśród najistotniejszych zmian są nowe zasady głosowania do Senatu. Senatorów będziemy bowiem wybierać w jednomandatowych okręgach, a nie jak dotychczas w wielomandatowych. Nowe okręgi są znacznie mniejsze niż we wcześniejszych wyborach, kiedy takich okręgów było zaledwie 40, a z każdego z nich do Senatu wchodziło od 2 do 4 kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę głosów.
Mimo że dotychczas oddawaliśmy głos na kilku kandydatów (w zależności od liczby mandatów w okręgu), teraz będziemy mogli zagłosować tylko na jedno nazwisko, a do Izby Wyższej wejdą te osoby, które uzyskają najwięcej głosów w danym okręgu.

Aby oddać głos na swojego faworyta, wystarczy na karcie do głosowania z lewej strony jego nazwiska postawić znak "x".

Kandydaci do Sejmu z okręgu gdańskiego

Jeżeli osoba głosująca nie postawi znaku "x" przy żadnym nazwisku, karta do głosowania uznana zostanie za ważną, z głosem nieważnym. Tak samo będzie w przypadku, kiedy głosujący postawi "x" przy nazwiskach dwóch lub więcej osób lub przy nazwisku osoby, która została wykreślona z listy.

Głosowanie do Sejmu


Kodeks wyborczy nie zmienił głównych zasad wyborów na posłów. Nadal będziemy ich wybierać w 41 wielomandatowych okręgach wyborczych. Wielkość okręgów waha się od 7 do 19 mandatów. Do obsadzenia jest ich 460, a przydział będzie się odbywać według metody d'Hondta.

Podczas głosowania do Sejmu wyborca będzie głosował tylko na jedną listę kandydatów. Należy to zrobić w dokładnie taki sam sposób, jak podczas wyboru faworyta do Senatu, czyli stawiając na karcie głosowania znak "x" przy wybranym nazwisku. W ten sposób wskazujemy pierwszeństwo tej osoby do uzyskania mandatu.

Oddany przez nas głos zostanie uznany za nieważny, jeśli na karcie do głosowania znak "x" postawimy przy nazwiskach dwóch lub większej liczby kandydatów różnych list albo nie wybierzemy żadnego spośród kandydatów.

Kandydaci do Sejmu z okręgu gdyńskiego-słupskiego

Jeżeli na karcie do głosowania postawimy znak "x" obok kilku nazwisk kandydatów, ale znajdujących się na tej samej liście, głos uznany będzie za ważny. Oddany zostanie on wówczas ze wskazaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła, którego nazwisko na tej liście zostało umieszczone w pierwszej kolejności. Oddany głos zostanie uznany za nieważny wtedy, kiedy znak "x" postawimy obok nazwiska kandydata znajdującego się na liście, której rejestracja została unieważniona. Jeśli wyborca zagłosuje zaś na osobę, która została skreślona z danej listy, jego głos i tak uznany zostanie jako ważny i oddany na tę właśnie listę.

Próg wyborczy wynosi 5 proc. dla pojedynczych komitetów wyborczych, a 8 proc. dla koalicji wyborczych.

Wszystko na temat wyborów 2011
1 »