Polecamy
  plus.dziennikbaltycki.pl

  Magazyn Rejsy na plus.dziennikbaltycki.pl

  Rozwiń
  Fundusze Europejskie na lata 2014–2020. Cały PO WER na...

  Fundusze Europejskie na lata 2014–2020. Cały PO WER na rozwój społeczny

  red.

  Dziennik Bałtycki

  Dziennik Bałtycki

  Fundusze Europejskie na lata 2014–2020. Cały PO WER na rozwój społeczny
  1/2

  Przejdź do
  galerii zdjęć

  Za tytułowym skrótem PO WER kryje się krajowy program o nazwie Wiedza, Edukacja, Rozwój. Ponad 5,43 mld euro, którymi dysponuje Polska w ramach PO WER, zostanie przeznaczonych przede wszystkim na kształcenie i rozwój zawodowy ludzi młodych.
  Celem programu jest walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Fundusze te wesprą również szkolnictwo wyższe i międzynarodową współpracę uczelni, a także pomogą podnieść poziom opieki zdrowotnej. Dofinansowanie otrzymają też programy wspierające równość płci i równe szanse.

  Czytaj więcej na temat Funduszy Europejskich. Nowe rozdanie na lata 2014-2020

  Wszystko to ma się przełożyć na setki czy tysiące konkretnych projektów, które pomogą w walce z wykluczeniem społecznym i ubóstwem czy bezrobociem. Z funduszy PO WER mają być również realizowane projekty związane z rozwojem szkolnictwa wyższego. Szczególny nacisk położony jest na dopasowanie oferty uczelni wyższych do potrzeb rynku pracy, dzięki czemu mury polskich uczelni będą opuszczali absolwenci lepiej przygotowani do zadań, które postawią przed nimi przyszli pracodawcy. Program wesprze również projekty podnoszące jakość studiów doktoranckich i zarządzanie uczelniami.

  PO WER zajmie się także współpracą międzynarodową, której celem będzie zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych, zarówno dla osób uczących się, jak i już pracujących. Dofinansowaniem unijnym zostaną objęte zatem m.in. staże, praktyki zawodowe i wymiany studenckie.

  W programie zaplanowane jest również wsparcie dla projektów z obszaru zdrowia, przy czym w tym przypadku nie chodzi o budowę i wyposażanie szpitali czy przychodni – takie projekty realizowane będą w innych unijnych programach.

  PO WER to pieniądze na programy profilaktyczne, na rozwój systemu kształcenia zawodowego kadr medycznych czy na poprawę efektywności funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Głównym celem tych działań jest zapobieganie przedwczesnemu wykluczeniu z rynku pracy właśnie ze względów zdrowotnych, co nabiera szczególnego znaczenia w rzeczywistości podwyższonego wieku emerytalnego. Zapobieganie chorobom zamiast leczenia ich to bezpośrednia korzyść nie tylko dla jakości życia poszczególnych osób, ale też dla całej gospodarki.

  Czytaj również: Fundusze Europejskie na lata 2014–2020. Pożyczka zamiast dotacji

  Choć projekty będą realizowane przede wszystkim przez instytucje, administrację centralną czy uczelnie wyższe, to ich odbiorcami będzie bardzo szerokie spektrum grup społecznych. Skorzystają szczególnie osoby młode bez pracy, niepełnosprawni, przedsiębiorcy, pracownicy administracji publicznej i samorządów, urzędów pracy, pracownicy systemu oświaty i opieki zdrowotnej, ale także mniejszości, jak skazani czy społeczność romska.
  Kontakt


  Kontakt


  Więcej na stronie:
  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

  Główny Punkt Informacyjny:
  Gdańsk – tel.: 58 326 81 52,
  punktinformacyjny@pomorskie.eu

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

  Czytaj także

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo