Praca nakładcza

  Łukasz Berg

  Dziennik Bałtycki

  Aktualizacja:

  Dziennik Bałtycki

  Na pytania czytelników odpowiada Łukasz Berg, Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Posadzkiego w Gdańsku.
  Od kilku miesięcy pracuję w domu na podstawie umowy o pracę nakładczą na czas nieokreślony. Mój pracodawca nie dostarcza mi jednak regularnie materiałów potrzebnych do wykonywania przeze mnie pracy. Tracę przez to wynagrodzenie.
  Czy w związku z niedostarczaniem przez pracodawcę surowców czy materiałów potrzebnych do wykonywania pracy nakładczej, pracownikowi przysługuje niższe wynagrodzenie?
  Jakie są sposoby i terminy rozwiązania umowy o pracę nakładczą?


  Zgodnie z przepisem art. 303 § 1 kodeksu pracy, zakres stosowania przepisów prawa pracy do osób wykonujących pracę nakładczą określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia (rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r.
  w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą - Dz. U. 1976 nr 3 poz. 19). Na potrzeby wymienionego aktu osoby wykonujące pracę nakładczą nazwano wykonawcami, pracodawców zaś - nakładcami.

  Według § 11 ust. 1 rozporządzenia, w braku odmiennych postanowień umowy nakładca jest obowiązany zapewnić wykonawcy surowce, materiały lub inne przedmioty oraz narzędzia, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania pracy nakładczej, jak również do utrzymywania w należytym stanie technicznym maszyn i urządzeń - z wyjątkiem bieżącej konserwacji.

  W razie niewykonania przez nakładcę powyższych obowiązków i przez to uniemożliwienia wykonania miesięcznie określonej w umowie pracy, za czas jej niewykonania przysługuje wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy, jednak nie wyższe od najniższego wynagrodzenia.

  Warto dodać, że wykonawcy przysługuje odpłatność z tytułu użytkowania w pracy nakładczej maszyn, urządzeń i narzędzi stanowiących własność wykonawcy - w wysokości odpowiadającej wartości ich odtworzenia. Zasady dotyczące stosowania wspomnianej odpłatności określają zakładowe regulaminy pracy nakładczej lub umowa.

  Umowa o pracę nakładczą może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
  Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana za miesięcznym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

  W rozporządzeniu w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą przewidziano również szereg sytuacji, w których wykonawca lub nakładca może wypowiedzieć łączącą ich umowę bez wypowiedzenia.

  W związku z rozwiązaniem umowy nakładca jest obowiązany niezwłocznie wydać wykonawcy świadectwo pracy nakładczej. W świadectwie pracy nakładczej zamieszcza informację dotyczącą okresu pracy nakładczej, w którym wykonawca uzyskał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50 proc. najniższego wynagrodzenia. Jeżeli praca nakładcza wykonywana jest w lokalu mieszkalnym wykonawcy, nakładca nie może powierzać prac, których wykonywanie jest szkodliwe dla zdrowia wykonawcy lub jego współmieszkańców. Dostarczane surowce, materiały, maszyny i inne urządzenia techniczne powinny odpowiadać wymaganiom BHP.

  Prawnik pomoże


  Jeżeli potrzebujesz pomocy radcy prawnego, możesz ją bezpłatnie uzyskać w naszej gdańskiej redakcji (Targ Drzewny 9/11, wejście od ul. Garncarskiej, parter). Aby się zarejestrować na spotkanie, zadzwoń dziś w godz. 9-10 pod numer redakcyjnej infolinii 0 801 15 00 39 (można też przyjść). Dyżury odbywają się w czwartki i w piątki w godz. 16-18. Uwaga! Liczba osób, które mogą skorzystać z pomocy, jest ograniczona.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  NASZE AKCJE

  Wideo